BARBANA VZREJNA HIŠA LIPICANCEV

veselimo se vsakegaobiskovalca

ki si želi ogledati konje ali peljati s kočijo

LIPICANEC IMA PO ZNAČAJU

DOBROHOTEN IN ŽIVAHTEN TEMPERAMENT

BARBANA VZREJNA HIŠA LIPICANCEV

KJER SE UKVARJAMO Z VZREJOIN PRODAJO LIPICANCEV

PREV
NEXT

KDO SMO IN KAJ DELAMO

Na kmetiji družine Peternel v Globokem na Gorenjskem, v bližini Podvina in Mošenj, se že od leta 1994 ukvarjamo z rejo lipicanskih konj, s katerimi se poleg same reje posvečamo vprežni vožnji. Naša Vzrejna hiša Barbana je dobila ime po prvi kobili Barbani, ki smo jo kupili istega leta. Zadnja leta se trudimo predstavljati lipicanca na konjeniških dogodkih bodisi na prireditvah v organizaciji Kobilarne Lipica in Združenja rejcev lipicanca Slovenije ali pa na tekmovanjih v vprežni vožnji. Dejavni smo tudi na manjših lokalnih in turističnih prireditvah ki jih organizirajo posamezni klubi ali druga združenja.

LIPICANCI

PRODAJA IN REJA

Poglavitna panoga naše Vzrejne hiše Barbana je reja lipicanskih konj. V matični čredi imamo 7 plemenskih kobil med njimi je tudi črna lipicanska kobila. Vsako leto imamo nekaj žrebet lastne reje.

Naša Vzrejna hiša Barbana je osnovana na mali čredi, saj le tako ohranjamo pristen kontakt z vsemi konji. Mladi konji imajo na voljo odprti hlev, v katerem so skozi celo leto in 10 ha pašnikov, kjer v mešanih čredah odraščajo.

Prizadevamo si za prepoznavnost pasme in promocijo lipicanca. Temelj naše reje pa je dvig kvalitete reje in vzgoja mladih konj z dobrimi osnovami za nadaljne delo.

Janez se poleg reje lipicanskih konj navdušeno ukvarja tudi z vprežno vožnjo. Kot uspešen tekmovalec s svojimi konji sodeluje tudi na turnirjih po Sloveniji. Seveda pa s pridobljenimi izkušnjami skozi leta uspešno trenira tudi mlade konje. Za delo v sedlu nam na pomoč priskoči izkušena dresurna jahačica Nina Vidmar, ki uspešno sodeluje tudi na višjih tekmovanjih v dresuri.

Nina pa poleg družine in delu na kmetiji skrbi predvsem za dobro počutje konj, njihovo prehrano in zdravje. Navdušuje se tudi nad akademskim jahanjem, saj je lipicanec izjemo primerna pasma za tovrstni način dela.

ZADNJI DODANI KONJI V PRODAJO

TOP