logo_lezeci11

Vzrejna hiša Lipicancev Barbana
Peternel Janez in Nina, Globoko 2a , 4240 Radovljica
 041-312-326 - Nina, barbana@siol.net

Povezave


 

Vse o lipicancu

www.lipicanci.com


 

Kobilarne

Lipica (Slovenija), http://www.lipica.org/si/

Piber (Avstrija),  http://www.piber.com/

Džakovo (Hrvaška), http://www.ergela-djakovo.hr/

Szilvasvarad (Madžarska), http://www.menesgazdasag.hu/

Topolcianky (Slovaška), http://sk.nztopolcianky.sk/:

Kobilarna Kelebija (Srbija).http://www.lipicaner.com/


Vprege Repnik:  http://www.vprege-repnik.si/

Združenje rejcev Lipicanca Slovenije http://www.lipizzan-slovenia.com/v

L.I.F. (Lipizzan international federation) http://www.lipizzan-online.com

Konjeniška zveza Slovenije http://www.konj-zveza.si

Konji naprodaj: http://www.find-your-horse.com


 

Privatni rejci

Vzrejni center Marc http://marc.s5.net/

Kobilarna Hosta http://hosta-lipizzans.eu/

Jana Jasovič http://www.jjlipizzans.com/

Doris & Peter Lewandowsky http://www.lipizzanerworld.de/

Lise & Lars Heibing http://www.ordrupdal.dk/

Heidrun Parussel http://www.lipizzanerzucht-hp.de/

 


 

Gostišča in prenošišča

Gostilna Lectar http://www.lectar.com/

Hotel Krek http://www.hotel.krek.si/

Kmečki turizem GLobočnik http://globocnik.si/index.html


 

Okolica

Turistično društvo Mošnje http://www.mosnje.com/

Turistično društvo Radovljica: http://www.radolca.si/

Begunje: http://www.begunje.si/

Brezje: http://www.brezje.si/


 

Fotografija

Sibil Slejko : http://www.sibilslejko.net/

Petra Nuzdorfer http://www.petranuzdorfer.com/

Milan Malovrh: http://www.wix.com/malovrhmilan/photograpy  in http://elfot.1x.com/

Nastja Pungarčič: http://photography.leanhigh.com/


 

Izdelava spletnih strani:


Avril http://www.avril.si


 

Trgovina

Trgovina Domačija http://www.domacija.si/

Kontakt

Peternel Janez in Nina
Globoko 2a , 4240 Radovljica

041-312-326 - Nina

barbana@siol.net